Trang chủ

Vì sao chọn Hải Triều Print

Cùng với đời sống kinh tế ngày càng đi lên thì quan điểm về quảng cáo, khuyến mãi cũng không ngừng thay đổi. Trong đó, xu hướng chung là mọi Khách Hàng ngày càng khắt khe hơn với những ấn phẩm quảng cáo, những thông điệp mà bất cứ Doanh Nghiệp nào cũng cần phải có, để tiếp cận thị trường, tiếp cận Khách Hàng tiềm năng của mình. Là một Doanh Nghiệp chuyên ngành in ấn bao bì giấy, chúng tôi mong muốn được góp một phần công sức của mình vào sự thành công và phát triển của quý vị. 


MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG

Xây dựng và phát triển Hải Triều Print  thành nhà sản xuất, cung cấp bao bì giấy chuyên nghiệp có uy tín trong nước và quốc tế. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng hàng năm 15-20%....

Khách hàng tiêu biểu