Trang chủ > Khách hàng công ty

Trong suốt thời gian qua, do quá trình làm ăn nghiêm túc, uy tín nên công ty đã thực hiện nhiều dự án, hợp đồng cho các cơ quan, công ty, trường học, trung tâm …v…v... trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận. Trung bình mỗi năm Hải Triều Print có một lượng khách hàng tương đối lớn....

Danh sách khách hàng tiêu biểu: